Škoda

Adaptacja globalnego pozycjonowania marki oraz stała współpraca strategiczna dotycząca wzmacniania pozycji lidera w Polsce.

Nasza współpraca z marką Skoda trwa od 2017 roku. Zaczęliśmy ją od projektu dotyczącego adaptacji pozycjonowania globalnego na rynek polski i od głównego wyzwania – jak z marki obciążonej wizerunkiem „kapelusznika” stworzyć markę pasującą do nowej definicji statusu na polskim rynku? Zdiagnozowaliśmy główne bariery, zdefiniowaliśmy na nowo pojęcie statusu i stworzyliśmy adekwatne pozycjonowanie w Polsce.

Dziś pracujemy strategicznie i badawczo nad kluczowymi wyzwaniami marki, tak by wciąż wzmacniać jej pozycję na rynku.