Aktywacja

Communication & Activation Planning

Wytyczne 360⁰ do implementacji strategii

Pomysł na markę jest tylko o tyle dobry, o ile przekłada się na przynoszące efekty działania. Dlatego dla wypracowanych pomysłów na marki proponujemy wytyczne ich wdrożenia na różnych obszarach - np. identyfikacja wizualna, opakowanie, formuła produktu, komunikacja. Wskazujemy, co marka na pewno musi zrobić, a czego nie powinna robić, żeby udawało jej się skutecznie działać w świecie konsumentów.

Strategia komunikacji i jej optymalizacja

Pozycjonowanie marki to coś, czego konsument nigdy nie widzi. To pomysł na markę, który trzeba konsumentom zakomunikować – czyli opowiedzieć w angażujący i zrozumiały dla nich sposób. Tworzymy dla marek strategię komunikacji dopasowaną do sytuacji marki i wyzwań przed nią stojących. Wskazujemy konkretną grupę użytkowników, którą chcemy zdobyć. Definiujemy kluczowe bariery, które marka powinna przełamać, by zachęcić ich do siebie. Precyzujemy główne argumenty, których należy użyć, by wybraną grupę do marki przekonać. Pomagamy w przygotowaniu briefu dla agencji kreatywnej, uczestniczymy w briefingu agencji i odbiorze jej prac. Konsultujemy także przebieg prac przetargowych –pomagamy klientowi ocenić propozycje różnych agencji, a w razie potrzeby prowadzimy też badania z konsumentami wspomagające proces wyboru agencji.

Nadzór nad wdrożeniem strategii marki

Wdrożenie strategii marki to często długoterminowa praca dokonywana na różnych aspektach produktu czy usługi. Dla jej powodzenia konieczne jest uzyskiwanie informacji zwrotnych na temat powodzenia podjętych działań. W tym monitorowania zmian w postrzeganiu marki przez użytkowników, a w niektórych przypadkach także sprzedawców mających bezpośredni kontakt z użytkownikami. Pomagamy śledzić te zmiany i dokonywać niezbędnych korekt, wspomagając zespół klienta w okresowych przeglądach działań związanych z wdrożeniem strategii marki.

 

W przypadku marki korporacyjnej wdrożenie nowej strategii wymaga działań znacznie szerszych niż komunikacyjne. Może oznaczać zmiany w zakresie zasad i sposobów organizacji pracy, promowanych w organizacji zachowań pracowników, komunikacji wewnętrznej, portfolio produktów czy usług oferowanych przez firmę, czy też strategii konkurencyjnej. Wdrożenie takie wymaga bliskiej współpracy z pracownikami organizacji, którym pomagamy zrozumieć, jak w swoich codziennych