Innowacja

Budowanie nowych marek

Gromadząc wytyczne i inspiracje z różnych źródeł - analiz konsumenta, rynku i kultury budujemy środowisko decyzyjne w którym tworzymy najpierw koncept, a potem szczegółową strategię marki. Kluczowe wyzwania w procesie tworzenia strategii nowej marki to jej unikalność,  a więc wyróżnialność na tle konkurencji oraz precyzyjna odpowiedź na potrzeby grupy docelowej.

 

Innowacje produktowe i rozwój nowych produktów

Wspieramy klienta w innowacjach produktowych na dwa różne sposoby. Całościowo, poprzez współpracę na każdym etapie procesu opracowania i wdrożenia innowacji. Alternatywnie punktowo poprzez przygotowanie i przeprowadzenie warsztatu ideacyjnego - sesji kreatywnej, podczas której tworzymy wspólnie z klientem pomysły na innowacje. Przygotowania warsztatu ideacyjnego zazwyczaj obejmują zebranie i opracowanie materiału stymulacyjnego. Taki materiał odgrywa na warsztacie rolę inspiracji – przychodzącej z różnych stron, od konsumenta, z kultury, od bezpośredniej konkurencji lub z pokrewnych kategorii. Praca warsztatowa łączy zastosowanie technik myślenia kreatywnego i procesu innowacyjnego.